วันจันทร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2552

สัปดาห์ที่ 15 / week 15 (QS1 -208)
วันที่ 7 กันยายน 2552

วันนี้ย้ายที่เรียนมาเรียนที่ห้องคอมพิวเตอร์
มันก็ดีเหมือนกันนะ เปลี่ยนบรรยากาศบ้าง
วันนี้ก็ฝึกทักษะการสังเคราะห์ข้อมูล
ด้วยแผนภูมิ แผนภาพ แผนสถิติ ได้ลอง
ปฏิบัติจริง ก็สนุกดีเหมือนกัน และวันนี้
อาจารย์ก็ได้สั่งการบ้านให้มาทำด้วย
%%% งานเยอะมากเลย %%%

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น