วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552

สัปดาห์ที่ 18 / week 18
วันที่ 28 กันยายน 2552

วันนี้งดการเรียนการสอน แต่อาจารย์ให้
ไปเรียนชดเชยในวันพุธ ที่ 30 กันยายน
เพราะอาจารย์จะแนะแนวข้อสอบปลายภาค
และมอบรางวัลให้กับกลุ่มที่มีคะแนนโหวต
จากการ Present งานเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
และกลุ่มที่ได้คะแนนโหวตสูงสุดจะมี 2 กลุ่ม
ซึ่งอาจารย์ก็ได้มอบแฟ้มให้เป็นรางวัล
และเป็นกำลังใจให้ทำงานดีอย่างนี้ต่อไป
ใกล้สอบแล้ว สู้ๆๆๆ #@#
สัปดาห์ที่ 17/ week 17
วันที่ 21 กันยายน 2552

วันนี้ไม่ได้เข้าเรียนที่ห้อง แต่มีนัด
Present งานที่โดมแก้ว ตึก Qs1
เป็นงาน Final Project ในประเด็น
"ปัญหาขยะล้นหาดบางแสน"
มีการจัดแสดง Poster ที่แต่ละกลุ่ม
ไปออกแบบแล้วมานำเสนอ ซึ่งแต่
ละกลุ่มก็ทำออกมาได้อย่างน่าชื่นชม

วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2552
สัปดาห์ที่ 16 / week 16
วันที่ 14 กันยายน 2552

Hello !!! วันนี้เป็นวันหยุดเนื่องใน
วันพรุ่งนี้เป็นวันพระราชทานปริญาบัตร
ให้กับพี่บัณฑิต วันนี้ก็เลยไม่ได้เรียน
ดีใจจัง 555 + อันที่จริงก็ดีนะที่วันนี้
เป็นวันหยุด ไม่งั้นนะต้องแย่แน่ เพราะว่า
ปวดเมื่อยตามตัวไปหมดเลยอ่ะ เพราะ
เมื่อวานเป็นวันที่พี่บัณฑิตซ้อมใหญ่
พวกเราก็ต้องไปบูมให้พี่ๆ เพื่อหาเงิน
เข้าเอก อยากบอกว่าพอตื่นขึ้นมาแทบ
จะลุกไม่ขึ้น ปวดตัวมาก แต่ตอนที่ไปบูม
ก็สนุกดี ชอบมากเลย ####

วันจันทร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2552

สัปดาห์ที่ 15 / week 15 (QS1 -208)
วันที่ 7 กันยายน 2552

วันนี้ย้ายที่เรียนมาเรียนที่ห้องคอมพิวเตอร์
มันก็ดีเหมือนกันนะ เปลี่ยนบรรยากาศบ้าง
วันนี้ก็ฝึกทักษะการสังเคราะห์ข้อมูล
ด้วยแผนภูมิ แผนภาพ แผนสถิติ ได้ลอง
ปฏิบัติจริง ก็สนุกดีเหมือนกัน และวันนี้
อาจารย์ก็ได้สั่งการบ้านให้มาทำด้วย
%%% งานเยอะมากเลย %%%
สัปดาห์ที่ 14 / week 14
วันที่ 31 สิงหาคม 2552

ฝึกทักษะการสังเคราะห์ข้อมูลด้วย
หลัก 5 W 1 H ซึ่งตอนแรกก็ยังงง !!!
ว่าคืออะไรแต่พอเรียนไปแล้วก็เข้าใจ
มากขึ้น แต่วันนี้รู้สึกว่าง่วงนอนมากเลย
สัปดาห์ที่ 13 /week 13 (KB 501)
วันที่ 24 สิงหาคม 2552

Hello ++ มาแล้ว วันนี้เรียนเรื่องการนำเสนอ
ผลการสืบค้นข้อมูลคุณภาพจากสื่อเสียงผ่านเทค-
โนโลยีสารสนเทศต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว เพราะมี
เนื้อหาค่อนข้างมาก ยังไงก็จะพยายามต่อไปนะ
++@@@!!!!
สัปดาห์ที่ 12/week 12 (KB 501)
วันที่ 17 สิงหาคม 2552

วันนี้เรียนเรื่อง การนำเสนอผลการสืบค้นข้อมูล
คุณภาพจากสื่อเสียงผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และวันนี้เราก็ได้มีความรู้เรื่องสื่อเสียงเพิ่มเติม
จากเดิมมาก #_#

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2552สัปดาห์ที่ 11 / week 11 (KB 501)

วันที่ 10 สิงหาคม 2552

วันนี้ไม่ได้เรียนอีกแล้วเพราะวันนี้
เป็นวันที่เราต้องไปเข้าค่ายลูกเสือ
ทีค่ายวชิราวุธ ในหลักสูตร
Basic Unit Leader Training Course
เป็นค่ายที่ดีอีกค่ายหนึ่ง ทำให้พวกเราได้
รู้จักกันมากขึ้นและเกิดความสามัคคี ทำให้
ได้รู้อะไรหลายๆ อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อน
@ สุดๆ ไปเลย @
สัปดาห์ที่ 10 / week 10 (KB501)

วันที่ 3 สิงหาคม 2552


วันนี้เป็นวันสอบ midterm ของพวกเรา

หลังจากที่ได้หยุดอ่านหนังสือกันมาอย่าง

เต็มที่แล้ว++ ทุกคนท่าทางตั้งใจทำข้อสอบ

อย่างเต็มที่ ข้อสอบก็มีทั้งอัตนัยและปรนัย

และนอกจากนั้นอาจารย์ก็ให้ดูสื่อเสียงแล้ว

นำมาเขียนเป็นบทความและทำเป็น

mind mapping #_# เยี่ยมไปเลย

วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2552

สัปดาห์ที่9/week9
วันที่ 27 กรกฎาคม 2552

อันที่จริงวันนี้เป็นวันที่เราต้องสอบกลางภาคเรียน
แต่วันนี้อาจารย์ติดธุระเราก็เลยไม่ต้องมาเรียน
(น่าเสียดายจังเลยเนอะ)ไม่ได้เรียนเลย
วันนี้ก็เลยเป็นวันหยุดให้เราอ่านหนังสือสอบ
แต่ก็ไม่ค่อยได้อ่านหรอกส่วนใหญ่ก็จะนอนมากกว่า + _+

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

สัปดาห์ที่ 8/week 8
วันที่ 20 กรกฎาคม 2552

สัปดาห์นี้ก็จะเรียนในเรื่อง
การวิเคราะห์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยสื่อเสียง
ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้
- ประภทของสื่อเสียงที่นำเสนอทางเทคโนโลยี
- เสียงแบบดิจิตอล
- รูปแบบของข้อมูลเสียง
- เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลทางสื่อเสียง
- เทคนิคการเขียนบทความ
- ส่วนประกอบของบทความ
จากเนื้อหาที่เรียนทำให้เราได้เกิดความรู้และสามารถนำไป
ใช้ได้จริง เกิดทักษะในด้านต่างๆ ทำให้เราวิเคราะห์ข้อมูลเป็น
ซึ่งก็เป็นผลดีต่อตัวเราเอง

วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

สัปดาห์ที่ 7/week 7

วันที่ 13 กรกฎาคม 2552

หลังจากที่ได้นำเสนอการสืบค้นข้อมูลทางเทคโนโลยี

กันไปแล้ววันนี้อาจารยืก็ให้แต่ละกลุ่มได้ออกมา

นำเสนองานที่อาจารย์ได้สั่งไปโดยออกมานำเสนอทีละ

กลุ่มทำให้เราได้มีความรูมากขึ้นเนื่องจากอาจารย์จะสอน

เทคนิควิธีการต่างๆ แทรกตามไปด้วยและวันนี้อาจารย์ก็สั่ง

การบ้านคือให้แต่ละคนกลับไปทำ Mind Mapping

เป็นของตนเองในเรื่องที่ได้ไปและให้เขียนบทความเกี่ยว

กับเรื่องที่ได้ไปเช่นกัน เป็นการเรียนที่สนุก ไม่เครียด @_@วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

สัปดาห์ที่ 6/week6
วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
วันนี้ไม่ได้มาเรียนเนื่องจากกลับบ้านเพราะ
หยุดเรียนตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคมซึ่งเป็นวันที่เรา
ไปวิ่งลงเขาสามมุกเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยแล้วดังนั้นวันนี้ทางมหาวิทยาลัย
จึงประกาศให้เป็นวันหยุดเรียนแต่ตามตารางการเรียน
การสอนวันนี้จะต้องเรียน
- การนำเสนอผลการสืบค้นแหล่งข้อมูลจากระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สัปดาห์ที่ 5/week5 (KB 501)
วันที่ 29 มิถุนายน 2552
วันนี้อาจารย์ใหฝึกทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูลการเลือกสรรข้อมูลทาง IT และ การนำเสนอ
ผลการสืบค้นแหล่งข้อมุล ด้วยโปรแกรม MindManager
วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2552

สัปดาห์ที่ 4 แนวทาง ๙ คำพ่อสอนกับการเรียนศึกษาศาสตร์

การสร้างสรรค์ตนเอง การสร้างบ้านเมืองก็ตาม มิใช่ทำเพียงวันเดียว
ต้องใช้เวลา ต้องใช้ความเพียร การที่เรามีความเพียรแล้วจะกระทำสิ่งใด
ก็ย่อมสำเร็จ ถึงแม้ว่าเราจะมีอุปสรรคมาขัดขวางก็ตาม


สัปดาห์ 4 /week 4 (QS1-208)
วันที่ 22 มิถุนายน 2552
- หลังจากที่ได้สร้าง Blog กันไปในสัปดาห์ที่แล้ว
วันนี้ก็ได้ฝึกทักษะการวิเคราะห์,สังเคราะห์ข้อมูล
และการเลือกสรรข้อมูลทาง IT และนอกากนั้น
ก็ได้ฝึกปฏิบัติการ Download ข้อมูลIT
และได้ลอง Download โปรแกรม Mind Manager
เพื่อใช้เป็นโปรแกรมนำเสนอด้วย
สัปดาห์ที่ 3 / week 3 (QS1-208)
วันที่ 15 มิถุนายน 2552
สัปดาห์นี้มาเรียนที่ห้องคอมพิวเตอร์ ได้ใช้คอมพิวเตอร์
จริงโดยที่ไม่ต้องเรียนจากทฤษฏีอย่างเดียววันนี้อาจารย์
ได้สอนเกี่ยวกับ
- การฝึกปฏิบัติการสร้าง Blog-e-portfolio
โดยอาจารย์จะสอนการสร้าง Blog ทีละขั้นตอนจน
นิสิตแต่ละคนทำได้ และในวันนี้ก็ทำให้เรารู้ว่าการ
ทำ Blog นั้นทำอย่างไร
สัปดาห์ที่ 2 /week 2 (สำนักหอสมุด)
วันที่ 8 มิถุนายน 2552
วันนี้อาจารย์ให้มาที่สำนักหอสมุด เพื่อมาเรียนรู้เทคนิค
การสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด มีเจ้าหน้าที่จากสำนักหอสมุด
มาให้ความรู้ในเรื่อง
- เทคนิคการสืบค้นวิทยานิพนธ์
- เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลด้านสังคมศาสตร์
- การใช้ web opec
ก็ขอขอบคุณอาจารย์และเจ้าน้าที่จากสำนักหอสมุดมากที่
ทำให้เรามีความรู้ในการสืบค้นข้อมูลมากขึ้น

บันทึกการเรียนแต่ละสัปดาห์

รายวิชา 400307 ทักษะการวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
สัปดาห์ที่ 1/week 1 (KB 501)
วันที่ 1 มิถุนายน 2552
- ปฐมนิเทศ
- อาจารย์แนรายวิชาที่ต้องเรียน
- อาจารย์ให้นิสิตจับกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์ , สังเคราะห์คลิปวีดีโอ ๙ คำพ่อสอน
แล้วช่วยกันทำ mind mapping จากเรื่องที่ดู
- ท้ายชั่วโมงอาจารย์อธิบายความหมายของการวิเคราะห์และสังเคราะห์

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางสาววิภาวี สุขหร่อง
ชื่อเล่น อัญ
วันเกิด วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2533
กรุ๊ปเลือด โอ
ราศี ธนู
จบการศึกษา มัธยมปลาย สายศิลป์-ภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนตะพานหิน
ภูมิลำเนา จังหวัดพิจิตร
ปัจจุบันกำลังศึกษา ปริญญาตรี วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
งานอดิเรก อ่านหนังสือ เล่นเน็ต ฟังเพลง
หนังสือที่ชอบ นิยายเกาหลี
สีที่ชอบ เขียว ชมพู ขาว ดำ
ความใฝ่ฝัน เป็นคุณครู
E-mail un_edu_buu@hotmail.com

ความคาดหวังของรายวิชา

1. จะได้มีการพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างเป็นระบบ
2.จะได้รับความรู้ทางทฤษฎีในเรื่องของสื่อการเรียนด้วยตนเอง
3.จะได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนด้วยตนเอง
4.เราสามารถนำความรู้จากรายวิชานี้ไปประยุกต์ใช้กับราบวิชาอื่นได้
5.มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อผลิตสื่อต่าง ๆ
6.สามารถนำความรู้ที่มีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงและมีคุณภาพ
7.คาดหวังว่าอาจารย์จะใจดีแจก A ทั้งห้องค่ะ