วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552

สัปดาห์ที่ 18 / week 18
วันที่ 28 กันยายน 2552

วันนี้งดการเรียนการสอน แต่อาจารย์ให้
ไปเรียนชดเชยในวันพุธ ที่ 30 กันยายน
เพราะอาจารย์จะแนะแนวข้อสอบปลายภาค
และมอบรางวัลให้กับกลุ่มที่มีคะแนนโหวต
จากการ Present งานเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
และกลุ่มที่ได้คะแนนโหวตสูงสุดจะมี 2 กลุ่ม
ซึ่งอาจารย์ก็ได้มอบแฟ้มให้เป็นรางวัล
และเป็นกำลังใจให้ทำงานดีอย่างนี้ต่อไป
ใกล้สอบแล้ว สู้ๆๆๆ #@#
สัปดาห์ที่ 17/ week 17
วันที่ 21 กันยายน 2552

วันนี้ไม่ได้เข้าเรียนที่ห้อง แต่มีนัด
Present งานที่โดมแก้ว ตึก Qs1
เป็นงาน Final Project ในประเด็น
"ปัญหาขยะล้นหาดบางแสน"
มีการจัดแสดง Poster ที่แต่ละกลุ่ม
ไปออกแบบแล้วมานำเสนอ ซึ่งแต่
ละกลุ่มก็ทำออกมาได้อย่างน่าชื่นชม