วันจันทร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2552

สัปดาห์ที่ 13 /week 13 (KB 501)
วันที่ 24 สิงหาคม 2552

Hello ++ มาแล้ว วันนี้เรียนเรื่องการนำเสนอ
ผลการสืบค้นข้อมูลคุณภาพจากสื่อเสียงผ่านเทค-
โนโลยีสารสนเทศต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว เพราะมี
เนื้อหาค่อนข้างมาก ยังไงก็จะพยายามต่อไปนะ
++@@@!!!!

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น