วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2552สัปดาห์ที่ 11 / week 11 (KB 501)

วันที่ 10 สิงหาคม 2552

วันนี้ไม่ได้เรียนอีกแล้วเพราะวันนี้
เป็นวันที่เราต้องไปเข้าค่ายลูกเสือ
ทีค่ายวชิราวุธ ในหลักสูตร
Basic Unit Leader Training Course
เป็นค่ายที่ดีอีกค่ายหนึ่ง ทำให้พวกเราได้
รู้จักกันมากขึ้นและเกิดความสามัคคี ทำให้
ได้รู้อะไรหลายๆ อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อน
@ สุดๆ ไปเลย @
สัปดาห์ที่ 10 / week 10 (KB501)

วันที่ 3 สิงหาคม 2552


วันนี้เป็นวันสอบ midterm ของพวกเรา

หลังจากที่ได้หยุดอ่านหนังสือกันมาอย่าง

เต็มที่แล้ว++ ทุกคนท่าทางตั้งใจทำข้อสอบ

อย่างเต็มที่ ข้อสอบก็มีทั้งอัตนัยและปรนัย

และนอกจากนั้นอาจารย์ก็ให้ดูสื่อเสียงแล้ว

นำมาเขียนเป็นบทความและทำเป็น

mind mapping #_# เยี่ยมไปเลย

วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2552

สัปดาห์ที่9/week9
วันที่ 27 กรกฎาคม 2552

อันที่จริงวันนี้เป็นวันที่เราต้องสอบกลางภาคเรียน
แต่วันนี้อาจารย์ติดธุระเราก็เลยไม่ต้องมาเรียน
(น่าเสียดายจังเลยเนอะ)ไม่ได้เรียนเลย
วันนี้ก็เลยเป็นวันหยุดให้เราอ่านหนังสือสอบ
แต่ก็ไม่ค่อยได้อ่านหรอกส่วนใหญ่ก็จะนอนมากกว่า + _+