วันจันทร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2552

สัปดาห์ที่ 12/week 12 (KB 501)
วันที่ 17 สิงหาคม 2552

วันนี้เรียนเรื่อง การนำเสนอผลการสืบค้นข้อมูล
คุณภาพจากสื่อเสียงผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และวันนี้เราก็ได้มีความรู้เรื่องสื่อเสียงเพิ่มเติม
จากเดิมมาก #_#

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น