วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552

สัปดาห์ที่ 18 / week 18
วันที่ 28 กันยายน 2552

วันนี้งดการเรียนการสอน แต่อาจารย์ให้
ไปเรียนชดเชยในวันพุธ ที่ 30 กันยายน
เพราะอาจารย์จะแนะแนวข้อสอบปลายภาค
และมอบรางวัลให้กับกลุ่มที่มีคะแนนโหวต
จากการ Present งานเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
และกลุ่มที่ได้คะแนนโหวตสูงสุดจะมี 2 กลุ่ม
ซึ่งอาจารย์ก็ได้มอบแฟ้มให้เป็นรางวัล
และเป็นกำลังใจให้ทำงานดีอย่างนี้ต่อไป
ใกล้สอบแล้ว สู้ๆๆๆ #@#

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น