วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552

สัปดาห์ที่ 17/ week 17
วันที่ 21 กันยายน 2552

วันนี้ไม่ได้เข้าเรียนที่ห้อง แต่มีนัด
Present งานที่โดมแก้ว ตึก Qs1
เป็นงาน Final Project ในประเด็น
"ปัญหาขยะล้นหาดบางแสน"
มีการจัดแสดง Poster ที่แต่ละกลุ่ม
ไปออกแบบแล้วมานำเสนอ ซึ่งแต่
ละกลุ่มก็ทำออกมาได้อย่างน่าชื่นชม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น